PPT do TIFF pomocí C++

Tagged Image File Format (TIFF) je formát obrázku, který se běžně používá pro tiskové účely díky své vysoké kvalitě. Mohou nastat případy, kdy budete potřebovat převést soubory PPTX do formátu TIFF pro účely tisku. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak převést soubory PowerPoint PPTX/PPT do formátu TIFF programově pomocí C++.

Převaděč C++ PowerPoint PPT na TIFF – ke stažení zdarma

Aspose.Slides for C++ je C++ API pro práci se soubory PowerPoint. Umožňuje vám vytvářet, číst a upravovat soubory PPT a PPTX bez potřeby dalšího softwaru. Kromě toho rozhraní API podporuje převod souborů PPTX/PPT do formátu obrázku TIFF. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Převést PPT na TIFF v C++

Soubory PowerPoint PPTX/PPT můžete převést do formátu TIFF pomocí několika řádků kódu. Chcete-li toho dosáhnout, postupujte podle kroků uvedených níže.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést PPT do formátu TIFF pomocí C++.

// Cesty k souboru
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiff_out.tiff";

// Načtěte soubor prezentace
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Uložte soubor TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff);

C++ PPTX až TIFF - Vlastní velikost obrázku

Následují kroky pro převod souborů PowerPoint do formátu TIFF s vlastní velikostí obrázku.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést PPTX na TIFF s vlastní velikostí obrázku v C++.

// Cesty k souborům
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffWithCustomImageSize_out.tiff";

// Načtěte soubor prezentace
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Vytvořte instanci třídy TiffOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Nastavte typ komprese
options->set_CompressionType(Aspose::Slides::Export::TiffCompressionTypes::Default);

// Nastavte DpiX
options->set_DpiX(200);

// Nastavte DpiY
options->set_DpiY(100);

// Nastavte velikost obrázku
options->set_ImageSize(System::Drawing::Size(1728, 1078));

// Uložte soubor TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

C++ PowerPoint PPT to TIFF - Custom Pixel Format

Pro nastavení formátu pixelů použijeme výčet ImagePixelFormat. Výčet ImagePixelFormat poskytuje následující hodnoty.

  • Format1bppIndexed: 1 bit na pixel, indexováno
  • Format4bppIndexed: 4 bity na pixel, indexováno
  • Format8bppIndexed: 8 bitů na pixel, indexováno
  • Formát 24bppRgb: 24 bitů na pixel, RGB
  • Formát 32bppArgb: 32 bitů na pixel, ARGB

Následují kroky pro převod souboru PPTX/PPT na obrázek TIFF s vlastním pixelovým formátem pomocí C++.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést PowerPoint PPT na TIFF v C++ s vlastním pixelovým formátem.

// Cesty k souborům
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffPixelFormat_out.tiff";

// Načtěte soubor prezentace
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Vytvořte instanci třídy TiffOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Nastavte formát pixelů
options->set_PixelFormat(Aspose::Slides::Export::ImagePixelFormat::Format8bppIndexed);

// Uložte soubor TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

Převodník PPTX na TIFF C++ – získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API používat bez omezení hodnocení, můžete získat bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést PowerPoint PPT na TIFF obrázky v C++. Dále jste se naučili, jak nastavit vlastní velikost obrázku a formát pixelů v převodu PPT na TIFF. Kromě toho je Aspose.Slides for C++ výkonné API pro práci se soubory PowerPoint. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také

Tip: Možná budete chtít vyzkoušet Aspose FREE online PowerPoint to Poster Converter.