PowerPoint do PDF C++

Mnoho organizací používá prezentace v PowerPointu na schůzkách nebo jiných scénářích skupinových diskuzí. Mohou nastat situace, kdy potřebujete stejné informace sdílet s ostatními lidmi. V takových případech můžete zvolit formát PPTX nebo PDF. Pokud má být soubor použit pouze pro prezentace, je přijatelný formát souboru PPTX. Ale pokud má být soubor sdílen pro informační účely, pak je formát PDF lepší a uživatelsky přívětivější varianta. V tomto článku se dozvíte, jak převést PowerPointové snímky do PDF formátu pomocí C++.

C++ API pro převod PowerPoint do PDF

Aspose.Slides for C++ je knihovna C++ pro vytváření a čtení dokumentů aplikace PowerPoint bez použití aplikace Microsoft PowerPoint. Kromě toho také podporuje převod souborů PowerPoint do formátu PDF. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Převeďte PowerPoint do PDF pomocí C++

Níže jsou uvedeny kroky pro převod prezentací PowerPoint do formátu PDF.

Následuje ukázkový kód pro převod prezentací PowerPoint do PDF pomocí C++.

// Cesta ke zdrojovým a výstupním souborům.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToPDF_out.pdf";

// Třída okamžité prezentace, která představuje soubor PPTX
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Uložte prezentaci jako PDF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf);

Převeďte PowerPoint do PDF s dalšími možnostmi

Aspose.Slides for C++ poskytuje třídu PdfOptions pro přizpůsobení převodu prezentací PowerPoint do formátu PDF. Následují některé z možností, které poskytuje třída PdfOptions.

Níže jsou uvedeny kroky pro převod prezentací PowerPoint do formátu PDF s dalšími možnostmi.

Následuje ukázkový kód pro převod PowerPointu do PDF s dalšími možnostmi.

// Cesta ke zdrojovým a výstupním souborům.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToPDFWithAdditionalOptions_out.pdf";

// Třída okamžité prezentace, která představuje soubor PPTX
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Vytvořte instanci třídy PdfOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::PdfOptions> pdfOptions = MakeObject <Aspose::Slides::Export::PdfOptions>();

// Zobrazit skryté snímky v PDF
pdfOptions->set_ShowHiddenSlides(true);

// Nastavte kvalitu JPEG
pdfOptions->set_JpegQuality(90);

// Nastavte úroveň komprese textu
pdfOptions->set_TextCompression(PdfTextCompression::Flate);

// Definujte standard PDF
pdfOptions->set_Compliance(PdfCompliance::Pdf15);

// Uložte prezentaci jako PDF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf, pdfOptions);

Získejte bezplatnou licenci

Rozhraní API můžete vyzkoušet bez omezení hodnocení, když požádáte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést PowerPointové prezentace do formátu PDF programově pomocí C++. Kromě toho jste se naučili, jak přizpůsobit převod PowerPointu na soubory PDF pomocí Aspose.Slides for C++ API. Rozhraní API poskytuje mnoho dalších funkcí, které můžete podrobně prozkoumat pomocí oficiální dokumentace. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na fóru.

Viz také

Tip: Proces převodu PowerPoint do PDF využívající Aspose.Slides byl implementován do [bezplatného online převaděče PowerPoint to PDF společnosti Aspose].23