Aplikujte 3D efekty v PowerPointu pomocí Pythonu

MS PowerPoint poskytuje 3D efekty, aby byly prezentace atraktivnější. Ke zvýšení interaktivity obsahu můžete použít 3D text, tvary a obrázky. V tomto článku se dozvíte, jak aplikovat 3D efekty v PowerPoint PPT programově v Pythonu. Probereme, jak vytvořit 3D efekty pro text, tvary a obrázky v prezentacích.

Knihovna Pythonu pro použití 3D efektů v PowerPointu

Aspose.Slides pro Python přes .NET je knihovna Pythonu s bohatými funkcemi, která je navržena pro vytváření a manipulaci s prezentacemi v PowerPointu. Tuto knihovnu použijeme k aplikaci 3D efektů v prezentacích PowerPoint PPT/PPTX. K instalaci knihovny z PyPI použijte následující příkaz.

> pip install aspose.slides

Vytvořte 3D text v PowerPointu v Pythonu

Níže jsou uvedeny kroky k vytvoření fragmentu 3D textu v PowerPoint PPT pomocí Pythonu.

 • Nejprve vytvořte nový PPT nebo načtěte existující pomocí třídy Presentation.
 • Poté pomocí metody addautoshape() přidejte nový tvar obdélníku.
 • Nastavte vlastnosti tvaru, jako je typ výplně, text atd.
 • Získejte odkaz na textovou část uvnitř tvaru do objektu.
 • Použijte formátování na textovou část.
 • Získejte odkaz na textový rámec uvnitř tvaru.
 • Aplikujte 3D efekty pomocí vlastností v textframe.textframeformat.threedformat.
 • Nakonec uložte prezentaci pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak vytvořit 3D text v PowerPointu v Pythonu.

with slides.Presentation() as pres:
  # přidat tvar
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 250, 250)
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  shape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  shape.text_frame.text = "3D text"

  # přístup k textové části a použití formátování
  portion = shape.text_frame.paragraphs[0].portions[0]
  portion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.PATTERN
  portion.portion_format.fill_format.pattern_format.fore_color.color = drawing.Color.dark_orange
  portion.portion_format.fill_format.pattern_format.back_color.color = drawing.Color.white
  portion.portion_format.fill_format.pattern_format.pattern_style = slides.PatternStyle.LARGE_GRID

  shape.text_frame.paragraphs[0].paragraph_format.default_portion_format.font_height = 128

  # přístup k textovému rámečku
  textFrame = shape.text_frame

  # nastavit efekt transformace WordArt "Arch Up".
  textFrame.text_frame_format.transform = slides.TextShapeType.ARCH_UP

  # aplikovat 3D efekty
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.extrusion_height = 3.5
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.depth = 3
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.material = slides.MaterialPresetType.PLASTIC
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.light_rig.light_type = slides.light_rigPresetType.BALANCED
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.light_rig.set_rotation(0, 0, 40)

  textFrame.text_frame_format.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.PERSPECTIVE_CONTRASTING_RIGHT_FACING

  # uložit jako obrázek (volitelné)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("3D-text.png")

  # uložit prezentaci
  pres.save("3D-text.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Následující snímek obrazovky ukazuje výstup výše uvedeného ukázkového kódu.

Vytvořte 3D text v PowerPointu v pythonu

Vytvořte 3D tvar v PowerPointu v Pythonu

Podobně jako u textu můžete na tvary v prezentacích PowerPoint aplikovat 3D efekty. Následují kroky k vytvoření 3D tvaru v PowerPointu v Pythonu.

 • Nejprve vytvořte nový PPT pomocí třídy Presentation.
 • Poté pomocí metody addautoshape() přidejte nový tvar obdélníku.
 • Nastavte text tvaru pomocí vlastnosti shape.textframe.text.
 • Aplikujte na tvar 3D efekty pomocí vlastností ve formátu shape.threedformat.
 • Nakonec uložte prezentaci pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak použít 3D efekty na obrazce v PowerPointu pomocí Pythonu.

with slides.Presentation() as pres:
  # přidat tvar
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 200, 200)
  shape.text_frame.text = "3D"
  shape.text_frame.paragraphs[0].paragraph_format.default_portion_format.font_height = 64

  # aplikovat 3D efekty
  shape.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.ORTHOGRAPHIC_FRONT
  shape.three_dformat.camera.set_rotation(20, 30, 40)
  shape.three_dformat.light_rig.light_type = slides.LightRigPresetType.FLAT
  shape.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
  shape.three_dformat.material = slides.MaterialPresetType.FLAT 
  shape.three_dformat.extrusion_height = 100
  shape.three_dformat.extrusion_color.color = drawing.Color.blue

  # uložit jako obrázek (volitelné)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("3D-shape.png")

  # uložit prezentaci
  pres.save("3D-shape.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Následuje 3D tvar, který získáme po provedení tohoto kódu.

Vytvořte 3D tvar v PowerPointu v Pythonu

Vytvořte přechod pro 3D tvary

Efekty přechodu můžete také aplikovat na tvary podle níže uvedených kroků.

 • Nejprve vytvořte nový PPT pomocí třídy Presentation.
 • Poté pomocí metody addautoshape() přidejte nový tvar obdélníku.
 • Nastavte text tvaru pomocí vlastnosti shape.textframe.text.
 • Nastavte shape.fillformat.filltype na FillType.GRADIENT a nastavte barvy přechodu.
 • Aplikujte na tvar 3D efekty pomocí vlastností ve formátu shape.threedformat.
 • Nakonec uložte prezentaci pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak aplikovat efekty přechodu na obrazce v PowerPointu.

with slides.Presentation() as pres:
  # přidat tvar
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 250, 250)
  shape.text_frame.text = "3D"
  shape.text_frame.paragraphs[0].paragraph_format.default_portion_format.font_height = 64

  # nastavit typ výplně jako přechod
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.GRADIENT
  shape.fill_format.gradient_format.gradient_stops.add(0, drawing.Color.blue)
  shape.fill_format.gradient_format.gradient_stops.add(100, drawing.Color.orange)

  # aplikovat 3D efekty
  shape.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.ORTHOGRAPHIC_FRONT
  shape.three_dformat.camera.set_rotation(10, 20, 30)
  shape.three_dformat.light_rig.light_type = slides.LightRigPresetType.FLAT
  shape.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
  shape.three_dformat.extrusion_height = 150
  shape.three_dformat.extrusion_color.color = drawing.Color.dark_orange

  # uložit jako obrázek (volitelné)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("3D-shape-gradient.png")

  # uložit prezentaci
  pres.save("3D-shape-gradient.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Následuje 3D tvar po použití efektu přechodu.

Vytvořte přechod pro 3D tvary v PPT

Aplikujte 3D efekty na obrázek v PowerPointu v Pythonu

Můžete také použít 3D efekty na obrázky v prezentacích PowerPoint. Následují kroky k provedení této operace v Pythonu.

 • Vytvořte nový PPT pomocí třídy Prezentace.
 • Poté pomocí metody addautoshape() přidejte nový tvar obdélníku.
 • Nastavte shape.fillformat.filltype na FillType.PICTURE a přidejte obrázek.
 • Aplikujte na tvar 3D efekty pomocí vlastností ve formátu shape.threedformat.
 • Uložte prezentaci pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následují kroky, jak aplikovat 3D efekty na obrázek v PPT pomocí Pythonu.

with slides.Presentation() as pres:
  # přidat tvar
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 250, 250)

  # nastavit typ výplně jako obrázek
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.PICTURE

  # načíst obrázek ze souboru
  with open("tiger.bmp", "rb") as fs : 
    data = fs.read()

    # nastavit obrázek
    shape.fill_format.picture_fill_format.picture.image = pres.images.add_image(data)
    shape.fill_format.picture_fill_format.picture_fill_mode = slides.PictureFillMode.STRETCH

    # aplikovat na obrázek 3D efekty
    shape.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.ORTHOGRAPHIC_FRONT
    shape.three_dformat.camera.set_rotation(10, 20, 30)
    shape.three_dformat.light_rig.light_type = slides.LightRigPresetType.FLAT
    shape.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
    shape.three_dformat.extrusion_height = 150
    shape.three_dformat.extrusion_color.color = drawing.Color.dark_orange

  # uložit jako obrázek (volitelné)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("image_3d.png")

  # uložit prezentaci
  pres.save("3D-image.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Následuje výsledný obrázek, který získáme po aplikaci 3D efektů.

Aplikujte 3D efekty na obrázek v PowerPointu v Pythonu

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání Aspose.Slides pro Python přes .NET bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili používat 3D efekty v prezentacích PowerPoint pomocí Pythonu. Probrali jsme, jak vytvořit 3D text nebo tvary a aplikovat 3D efekty na obrázky v prezentacích PPT nebo PPTX. V případě, že chcete prozkoumat více o Aspose.Slides pro Python prostřednictvím .NET, můžete navštívit dokumentaci. Také můžete své dotazy posílat na naše fórum.

Viz také