Vložení videa do PowerPointu pomocí Java

PowerPointové prezentace často obsahují video snímky, které mají něco předvést nebo přilákat publikum. V mnoha případech se videa používají k úspoře času a zefektivnění prezentací. V tomto článku se dozvíte, jak programově pracovat s videi v souborech PowerPoint. Tento článek se bude zejména zabývat tím, jak vložit nebo extrahovat video do prezentace PowerPoint pomocí Java.

Java API pro vkládání videa do PowerPointových prezentací

Abychom mohli vložit nebo extrahovat videa do prezentací PowerPoint, použijeme Aspose.Slides for Java. API je navrženo pro vytváření a manipulaci s dokumenty PowerPoint a OpenOffice. JAR API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Vložení videa do prezentace PowerPoint pomocí Java

Níže jsou uvedeny kroky pro vložení videa do prezentace PowerPoint pomocí Java.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak vložit video do prezentace PowerPoint pomocí Java.

// Načtěte prezentaci nebo vytvořte novou
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Získejte první snímek
  ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);
  
  // Přidat video do prezentace
  IVideo vid = pres.getVideos().addVideo(new FileInputStream(new File("Wildlife.mp4")));

  // Přidat rámeček videa
  IVideoFrame vf = sld.getShapes().addVideoFrame(50, 150, 300, 350, vid);

  // Nastavte video na snímek videa
  vf.setEmbeddedVideo(vid);

  // Nastavte režim přehrávání a hlasitost videa
  vf.setPlayMode(VideoPlayModePreset.Auto);
  vf.setVolume(AudioVolumeMode.Loud);

  // Zapište soubor PPTX na disk
  pres.save("VideoFrame.pptx", SaveFormat.Pptx);
} catch (Exception e) {
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Vložení videa z webového zdroje pomocí Java

Do prezentací PowerPoint můžete také vložit video z webového zdroje. Níže jsou uvedeny kroky, jak toho dosáhnout.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak vložit video do prezentace z webového zdroje.

// Vytvořte prezentaci nebo načtěte existující
Presentation pres = new Presentation("presentation");
try {
   // přidat videoFrame
   IVideoFrame videoFrame = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addVideoFrame(
       10, 10, 427, 240, "https://www.youtube.com/embed/Tj75Arhq5ho");
   videoFrame.setPlayMode(VideoPlayModePreset.Auto);

   // načíst miniaturu
   String thumbnailUri = "http://img.youtube.com/vi/Tj75Arhq5ho/hqdefault.jpg";
   URL url;

   // Nastavit miniaturu
   try {
     url = new URL(thumbnailUri);
     videoFrame.getPictureFormat().getPicture().setImage(pres.getImages().addImage(url.openStream()));
   } catch (MalformedURLException e) {
     e.printStackTrace();
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   }
   // Uložit prezentaci
   pres.save("out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Extrahujte video z prezentace PowerPoint v Javě

Aspose.Slides for Java také umožňuje extrahovat video z prezentace. Níže jsou uvedeny jednoduché kroky, jak toho dosáhnout.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak extrahovat videa z prezentace PowerPoint pomocí Java.

// Načíst prezentaci
Presentation pres = new Presentation("VideoSample.pptx");
try {
  // Procházejte snímky
  for (ISlide slide : pres.getSlides()) 
  {
    // Procházejte tvary
    for (IShape shape : slide.getShapes()) 
    {
      if (shape instanceof VideoFrame) 
      {
        IVideoFrame vf = (IVideoFrame) shape;
        String type = vf.getEmbeddedVideo().getContentType();
        int ss = type.lastIndexOf('-');
        byte[] buffer = vf.getEmbeddedVideo().getBinaryData();

        //Získejte příponu souboru
        int charIndex = type.indexOf("/");
        type = type.substring(charIndex + 1);

        FileOutputStream fop = new FileOutputStream("testing2." + type);
        fop.write(buffer);
        fop.flush();
        fop.close();
      }
    }
  }
} catch (IOException e) {
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Získejte bezplatnou licenci API

Aspose.Slides pro Javu můžete používat bez omezení hodnocení, když si vyžádáte dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili vkládat videa do prezentací PowerPoint pomocí Java. Navíc jste viděli, jak programově extrahovat videa z prezentace. Kromě toho můžete navštívit dokumentaci a prozkoumat více o Aspose.Slides for Java. Své dotazy můžete také posílat na naše fórum.

Viz také

Informace: Aspose nedávno vyvinula bezplatnou webovou aplikaci MP4 to MP3, kterou lze použít k extrahování zvuku z video souborů.