Vytvářejte a manipulujte s tabulkami v PowerPoint Java

Tabulky slouží k dobrému uspořádání dat ve formě řádků a sloupců. Navíc shrnují data, která lze snadno prohlížet a analyzovat. MS PowerPoint také umožňuje prezentujícím vytvářet tabulky v prezentacích. V souladu s tím se v tomto článku dozvíte, jak vytvářet a manipulovat s tabulkami v prezentacích PowerPoint pomocí Java.

Java API pro vytváření a manipulaci s tabulkami v PowerPointu PPT

K vytváření a manipulaci s tabulkami v prezentacích PowerPoint použijeme Aspose.Slides for Java. API je navrženo pro vytváření, manipulaci a konverzi prezentací PowerPoint a OpenOffice. Můžete si stáhnout JAR API nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Vytvořte tabulku v PowerPoint PPT pomocí Java

Vytvoření tabulky pomocí Aspose.Slides for Java je snadné jako facka. Následující kroky ukazují, jak vytvořit tabulku v PowerPoint PPT od začátku v Javě.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přidat tabulku do PowerPoint PPT v Javě.

// Vytvořte nebo načtěte prezentaci
Presentation pres = new Presentation();
try {
	// Přístup k prvnímu snímku
	ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

	// Definujte sloupce s šířkami a řádky s výškou
	double[] dblCols = { 50, 50, 50 };
	double[] dblRows = { 50, 30, 30, 30, 30 };

	// Přidejte na snímek tvar tabulky
	ITable tbl = sld.getShapes().addTable(100, 50, dblCols, dblRows);

	// Nastavte formát textu a ohraničení pro každou buňku
	for (int row = 0; row < tbl.getRows().size(); row++) {
		for (int cell = 0; cell < tbl.getRows().get_Item(row).size(); cell++) {

			// Nastavit text
			tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getTextFrame().setText("Cell_" + cell);
			
			// Nastavit ohraničení
			ICellFormat cellFormat = tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getCellFormat();
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderTop().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderBottom().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderLeft().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderRight().setWidth(5);
		}
	}
	
	// Uložte PPTX na disk
	pres.save("table.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}

Následující snímek obrazovky ukazuje tabulku, kterou jsme vytvořili pomocí výše uvedeného kódu.

Vytvořte tabulku v PowerPoint Java

Přístup k tabulce v PPT pomocí Java

Můžete také přistupovat k tabulkám ve stávajících PowerPoint prezentacích a manipulovat s nimi podle potřeby. Následují kroky pro přístup k tabulkám v prezentaci.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak získat přístup k tabulkám v prezentaci PowerPoint pomocí Java.

// Vytvořte nebo načtěte prezentaci
Presentation pres = new Presentation("UpdateExistingTable.pptx");
try {
  // Otevřete první snímek
  ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

  // Inicializujte ITable
  ITable tbl = null;

  // Procházejte tvary a získejte odkaz na nalezenou tabulku
  for (IShape shp : sld.getShapes()) 
  {
    if (shp instanceof ITable) 
    {
      tbl = (ITable) shp;
      // Nastavte text prvního sloupce druhého řádku
      tbl.get_Item(0, 1).getTextFrame().setText("New");
    }
  }
  
  // Zapište PPTX na disk
  pres.save("table1_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Formátování textu v tabulkách PowerPoint pomocí Java

Aspose.Slides for Java také umožňuje poměrně snadno nastavit formátování tabulek, jak je ukázáno v krocích níže.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nastavit formátování tabulky v PowerPointu pomocí Java.

// Načíst prezentaci
Presentation pres = new Presentation("simpletable.pptx");
try {
  // Získejte odkaz na tabulku
  ITable someTable = (ITable) pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  
  // Nastavte výšku písma buněk tabulky
  PortionFormat portionFormat = new PortionFormat();
  portionFormat.setFontHeight(25);
  someTable.setTextFormat(portionFormat);
  
  // Nastavte zarovnání textu buněk tabulky a pravý okraj v jednom volání
  ParagraphFormat paragraphFormat = new ParagraphFormat();
  paragraphFormat.setAlignment(TextAlignment.Right);
  paragraphFormat.setMarginRight(20);
  someTable.setTextFormat(paragraphFormat);
  
  // Nastavit vertikální typ textu buněk tabulky
  TextFrameFormat textFrameFormat = new TextFrameFormat();
  textFrameFormat.setTextVerticalType(TextVerticalType.Vertical);
  someTable.setTextFormat(textFrameFormat);
  
  // Uložit prezentaci
  pres.save("result.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Zamkněte poměr stran tabulek v PPTX pomocí Java

Můžete také uzamknout poměr stran tabulek v PowerPoint PPT pomocí Java. Níže jsou uvedeny kroky, jak toho dosáhnout.

 • Nejprve načtěte existující prezentaci pomocí třídy Presentation.
 • Získejte odkaz na požadovaný snímek do objektu ISlide.
 • Vytvořte tabulku nebo načtěte odkaz na existující tabulku do objektu ITable.
 • Zamkněte poměr stran pomocí metody ITable.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!ITable.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()).
 • Nakonec prezentaci uložte pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu Java ukazuje, jak uzamknout poměr stran tabulky v PowerPoint PPTX.

// Načíst prezentaci
Presentation pres = new Presentation("pres.pptx");
try {
  // Získejte odkaz na tabulku
  ITable table = (ITable)pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  System.out.println("Uzamknout poměr stran set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // Uzamknout poměr stran
  table.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()); // invert
  System.out.println("Uzamknout poměr stran set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // Uložit prezentaci
  pres.save("pres-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java API pro vytváření PowerPointových tabulek – získejte bezplatnou licenci

Aspose.Slides pro Javu můžete používat bez omezení hodnocení získáním bezplatné dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili vytvářet tabulky v PowerPoint PPT pomocí Java. Navíc jste viděli, jak přistupovat k tabulkám a programově nastavit jejich formátování a poměr stran. Kromě toho můžete navštívit dokumentaci a prozkoumat více o Aspose.Slides for Java. Své dotazy můžete pokládat také prostřednictvím našeho fóra.

Viz také