sloučit powerpointovou prezentaci v Javě

V tomto příspěvku se dozvíte, jak sloučit prezentace PowerPoint PPTX pomocí Java. Prezentace MS PowerPoint se široce používají k vytváření interaktivních prezentací souvisejících s podnikáním, vzděláváním a dalšími oblastmi. V určitých případech může být nutné programově sloučit více prezentací do jednoho souboru. V souladu s tím vám tento příspěvek poskytuje několik jednoduchých způsobů, jak sloučit prezentace PowerPoint z aplikací Java.

Java PowerPoint Merger API – ke stažení zdarma

Aspose.Slides for Java je výkonné rozhraní API pro manipulaci s prezentacemi, které poskytuje téměř všechny funkce pro automatizaci PowerPointu v Javě. Pomocí rozhraní API můžete snadno sloučit více prezentací PowerPoint do jednoho souboru v rámci několika řádků kódu. JAR API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat do aplikací založených na Mave pomocí následujících konfigurací.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>20.11</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Sloučit PowerPointové prezentace pomocí Java

Následují kroky ke sloučení všech snímků z jedné prezentace do druhé pomocí Aspose.Slides for Java.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak sloučit prezentace PowerPoint pomocí Java.

// Načíst první prezentaci
Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx");

// Načíst druhou prezentaci
Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx");

// Sloučit snímky
for (ISlide slide : presentation2.getSlides()) {
	// Sloučit snímky from source to target
	presentation1.getSlides().addClone(slide);
}

// Uložte prezentaci
presentation1.save("merged-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Cílová prezentace

prezentace v Powerpointu

Prezentace zdroje

zdrojová prezentace

Sloučená prezentace

sloučená prezentace v Javě

Sloučit konkrétní snímky prezentací PowerPoint

Místo slučování všech snímků z jedné prezentace do druhé můžete vybrat několik, které chcete sloučit. Za tímto účelem můžete ke snímkům přistupovat pomocí jejich indexu. Následují kroky ke sloučení vybraných snímků ze zdroje do cílové prezentace.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak sloučit konkrétní snímky prezentací PowerPoint v Javě.

// Načíst první prezentaci
Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx");

// Načíst druhou prezentaci
Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx");

// Sloučit snímky
for (int index = 0; index< presentation2.getSlides().size(); index = index+2) {
	// Sloučit snímky from source to target
	presentation1.getSlides().addClone(presentation2.getSlides().get_Item(index));
}

// Uložte prezentaci
presentation1.save("merged-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Vyberte Rozvržení pro sloučené snímky pomocí předlohy snímků

V předchozích příkladech jste po sloučení nezměnili rozložení snímků. Může však nastat případ, kdy potřebujete upravit rozvržení snímků podle cílové prezentace. Za tímto účelem můžete zmínit hlavní snímek, který se má použít pomocí metody addClone(ISlide sourceSlide, IMasterSlide destMaster, boolean allowCloneMissingLayout).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak definovat hlavní snímek při slučování prezentací.

// Načíst první prezentaci
Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx");

// Načíst druhou prezentaci
Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx");

// Sloučit první dva snímky pouze pomocí předlohy snímků
presentation1.getSlides().addClone(presentation2.getSlides().get_Item(0), presentation1.getMasters().get_Item(0), true);
presentation1.getSlides().addClone(presentation2.getSlides().get_Item(1), presentation1.getMasters().get_Item(0), true);

// Uložte prezentaci
presentation1.save("merged-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Sloučená prezentace

sloučená prezentace s rozložením

Závěr

Automatizace PowerPoint vám poskytuje širokou škálu funkcí pro manipulaci s prezentacemi z vašich vlastních aplikací. V tomto článku jste se naučili jednu z široce používaných funkcí slučování prezentací PowerPoint pomocí Java. Podrobný průvodce spolu s odkazy na rozhraní API ukazuje různé způsoby slučování snímků z jedné prezentace do druhé. V případě, že byste chtěli prozkoumat více o API, navštivte dokumentaci.

Viz také