Ochrana digitálních informací byla vždy důležitým aspektem kybernetického světa. Pro zabezpečení digitálního obsahu před neoprávněnými uživateli byly navrženy různé způsoby a technologie. V souladu s tím se tento blogový příspěvek výslovně zaměřuje na zabezpečení souborů MS PowerPoint a poskytuje vám různé způsoby zabezpečení dokumentů PPTX. V tomto příspěvku se dozvíte, jak chránit PowerPoint PPT heslem nebo digitálním podpisem v C#.

C# API pro ochranu PowerPoint PPT – ke stažení zdarma

Aspose.Slides for .NET je rozhraní API pro správu souborů PowerPoint, které umožňuje vytvářet, upravovat a zpracovávat soubory PPT a PPTX z aplikací .NET. Kromě toho vám API umožňuje zabezpečit prezentace PowerPoint pomocí hesla a digitálního podpisu. Rozhraní API si můžete stáhnout nebo jej nainstalovat do své aplikace .NET pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Ochrana heslem PowerPoint PPTX v C#

Následují kroky k ochraně PowerPoint PPTX heslem v C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak chránit PPTX heslem v C#.

// Vytvořte instanci objektu Presentation, který představuje soubor prezentace
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Chránit heslem
  pres.ProtectionManager.Encrypt("password");

  // Uložit prezentaci
  pres.Save("protected-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

C# Chraňte PPT digitálním podpisem

Digitální podpis je oblíbený způsob zabezpečení digitálních informací pomocí certifikátů. Prezentace MS PowerPoint také podporují digitální podpisy pro ochranu obsahu. Následují kroky k digitálnímu podepsání souboru PPTX pomocí C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak chránit PowerPoint PPT pomocí digitálního podpisu v C#.

// Vytvořte instanci objektu Presentation, který představuje soubor prezentace
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Vytvořte objekt DigitalSignature se souborem PFX a heslem PFX 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", @"testpass1");

  // Komentář k novému digitálnímu podpisu
  signature.Comments = "Aspose.Slides digital signing test.";

  // Přidejte k prezentaci digitální podpis
  pres.DigitalSignatures.Add(signature);

  // Uložit prezentaci
  pres.Save("signed-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Ověřte chráněný PowerPoint PPT v C#

Aspose.Slides for .NET také umožňuje ověřit, zda je prezentace digitálně podepsána či nikoli. Kromě toho můžete zkontrolovat, zda není dokument zfalšován nebo pozměněn. Následují kroky k provedení ověření.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak ověřit digitální podpisy v prezentacích PowerPoint pomocí C#.

// Vytvořte instanci objektu Presentation, který představuje soubor prezentace
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Zkontrolujte, zda prezentace obsahuje digitální podpisy
  if (pres.DigitalSignatures.Count > 0)
  {
    bool allSignaturesAreValid = true;

    Console.WriteLine("Signatures used to sign the presentation: ");

    // Zkontrolujte, zda jsou všechny digitální podpisy platné
    foreach (DigitalSignature signature in pres.DigitalSignatures)
    {
      Console.WriteLine(signature.Certificate.SubjectName.Name + ", "
          + signature.SignTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + (signature.IsValid ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.IsValid;
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      Console.WriteLine("Presentation is genuine, all signatures are valid.");
    else
      Console.WriteLine("Presentation has been modified since signing.");
  }
}

C# API pro ochranu PPT – získejte bezplatnou licenci

Snímky PPT můžete chránit bez omezení hodnocení získáním bezplatné dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak chránit soubory PowerPoint pomocí různých metod. Podrobný průvodce a ukázky kódu také ukázaly, jak zabezpečit soubor PPTX pomocí hesla nebo digitálního podpisu v C#. Další informace o funkcích zabezpečení nabízených Aspose.Slides for .NET můžete prozkoumat pomocí dokumentace.

Viz také