RGB CMYK barva C#

Barevný model RGB je aditivní barevný model, zatímco CMYK je subtraktivní barevný model, který je také známý jako výtažková barva. V určitých případech použití můžete chtít převést barvy RGB na barevný prostor CMYK nebo barevný model CMYK na RGB. V souladu s takovými scénáři tento článek vysvětluje, jak převést RGB na CMYK a CMYK na RGB programově v C#.

Konverze barevného prostoru RGB a CMYK – konfigurace C# API

Aspose.SVG for .NET podporuje analýzu nebo převod různých barevných prostorů, jako je HSV, CMYK, RGB atd. Jednoduše se k rozhraní API dostanete stažením jeho referenčních souborů DLL ze sekce Downloads nebo použijte Níže uvedený instalační příkaz NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Převést barevný kód RGB na CMYK v C#

Chcete-li převést barevný kód RGB do formátu CMYK, musíte provést následující kroky:

  1. Analyzujte hodnotu barvy RGB.
  2. Převod barevného modelu RGB na CMYK.
  3. Vytiskněte výstupní kód barvy CMYK.

Následující ukázka kódu vysvětluje, jak programově převést RGB na barevný prostor CMYK v C#:

// Analyzujte barvu RGB
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(222, 180, 135);

// Převést RGB na CMYK
var cmykColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Cmyk);

// Vytiskněte výsledek do konzole
Console.WriteLine("CMYK: " + cmykColor.ToString());

Převést barevný kód CMYK na RGB v C#

Barevný kód CMYK můžete snadno převést do formátu RGB pomocí následujících kroků:

  1. Analyzujte vstupní kód barvy CMYK.
  2. Převeďte barvu CMYK na barevný formát RGB.
  3. Vytiskněte převedené hodnoty barev.

Níže uvedený fragment kódu ukazuje, jak programově převést kód barev CMYK na barevný prostor RGB v C#:

// Analyzujte barvu CMYK
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromCmyk(0, (float)0.189, (float)0.392, (float)0.129);

// Převést CMYK na RGB
var rgbColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Rgb);

// Vytiskněte výsledek do konzole
Console.WriteLine("RGB: " + rgbColor.ToString());

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci pro vyhodnocení plné kapacity API.

Závěr

V tomto článku jste pochopili, jak převést kód barvy RGB na hodnotu barvy CMYK, a také jak převést hodnotu barvy CMYK do formátu RGB programově v C#. Kromě toho se můžete podívat na různé další kapitoly v sekci dokumentace, kde se dozvíte různé další funkce nabízené rozhraním API. Pokud chcete vznést jakékoli obavy nebo dotaz, napište nám na fórum.

Viz také