Převést SVG do PDF XPS C#

Formát souboru Scalable Vector Graphics, SVG, se používá k zobrazení dvourozměrných obrázků, obvykle pro web. SVG můžete převést na PDF nebo XPS programově pomocí C# nebo VB.NET. Formáty souborů XPS a PDF jsou široce podporovány a využívány různými systémy. V tomto článku se budeme zabývat funkcemi převodu SVG do PDF a SVG do XPS s příklady.

Převodník SVG do PDF nebo XPS – Instalace API

Aspose.SVG for .NET je specializovaný produkt pro úpravu, manipulaci nebo konverzi souborů SVG. Navrhli jsme jej s ohledem na velké množství požadavků uživatelů na funkce. Rozhraní API můžete snadno nainstalovat pomocí NuGet z nabídky Nástroje v Microsoft Visual Studio IDE. Tento přístup může být užitečný tím, že se všechny závislosti automaticky nainstalují jediným instalačním příkazem. Například vykreslování SVG může také vyžadovat odkaz System.Drawing, který není ve výchozím nastavení často dostupný v prostředích bez oken. Kromě toho si můžete také stáhnout API z oficiální webové stránky.

Programově převést SVG do PDF v C#

Soubory SVG můžete převést na soubory PDF ve svých aplikacích založených na .NET, ať už se jedná o konzoli, web, plochu nebo jakoukoli jinou aplikaci. Nejlepší na převodu je vysoká věrnost mezi vstupními SVG a výstupními PDF dokumenty. Navíc efektivní využití zdrojů pomocí API vede k rychlé konverzi souborů. Chcete-li převést soubory SVG do PDF, musíte postupovat podle následujících kroků:

 1. Načíst vstupní soubor SVG.
 2. Zadejte objekt PdfRenderingOptions.
 3. Nastavte vlastnosti nastavení stránky včetně velikosti stránky, okrajů atd.
 4. Vykreslete SVG do souboru PDF pomocí C#.

Fragment kódu vysvětluje, jak převést soubor SVG do PDF programově pomocí C#:

// Načíst vstupní soubor SVG
using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  // Zadejte možnosti PdfRenderingOptions
  var options = new PdfRenderingOptions()
  {
    // Nastavte vlastnosti Vzhled stránky
    PageSetup =
    {
      Sizing = SizingType.FitContent
    }
  };
  using (var device = new PdfDevice(options, dataDir + "smiley_out.pdf"))
  {
    // Vykreslit SVG do PDF
    document.RenderTo(device);
  }
}

Programově převést SVG na XPS v C#

Soubory SVG můžete snadno převést na XPS pomocí jednoduchých volání API, aniž byste se museli starat o podrobné detaily formátů souborů. K provedení převodu byste měli postupovat podle jednoduchých kroků níže:

 1. Načíst vstupní soubor SVG.
 2. Inicializujte objekt XPSRenderingOptions.
 3. Nastavte velikost stránky PDF, okraje atd.
 4. Vykreslete soubor SVG do XPS pomocí C#.

Následující kód ukazuje, jak převést SVG na XPS programově pomocí C#:

// Načíst vstupní soubor SVG
using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  // Zadejte XPSRenderingOptions
  var options = new XpsRenderingOptions()
  {
    // Nastavte velikost stránky PDF, okraje atd.
    PageSetup =
    {
      AnyPage = new Page(new Size(500, 500))
    }
  };
  using (var device = new XpsDevice(options, dataDir + "smiley_out.xps"))
  {
    // Vykreslit SVG na XPS
    document.RenderTo(device);
  }
}

Stáhněte si příklady projektu a ukázkové soubory

Sestavili jsme ukázkový projekt jako demonstrační aplikaci pro konverzi formátu souborů SVG do PDF nebo XPS pomocí programovacího jazyka C#. Poskytuje vám rychlý přehled o všem, co jsme probrali výše. Soubor ZIP projektu si můžete stáhnout nebo jej naklonovat z GitHub Repository podle potřeby.

Závěr

V tomto článku jsme prozkoumali, jak převést soubory SVG na soubory formátu PDF nebo XPS programově pomocí jazyků C# nebo VB.NET v aplikacích založených na .NET Framework. Pro práci se soubory SVG nabízí rozhraní API mnohem více funkcí. Další informace můžete prozkoumat na stránkách Dokumentace a Odkazy na rozhraní API. V případě jakýchkoliv obav nás můžete kdykoli kontaktovat na Free Support Forum.

Viz také