Načíst Uložit sloučit SVG C#

SVG(Scalable Vector Graphics) je formát vektorového obrázku pro dvourozměrnou grafiku. Tyto obrázky jsou založeny na formátu XML, který vám umožňuje procházet různými uzly a snadno upravovat nebo prohledávat obsah souboru. Soubory obrázků SVG můžete načíst, uložit nebo sloučit programově v C#. Podobně několik dalších funkcí souvisejících s obrázky SVG umožňuje aplikacím založeným na .NET zpracovávat několik podporovaných formátů souborů. Prozkoumejte následující sekce, kde najdete další informace:

Nainstalujte C# .NET SVG API

Aspose.SVG for .NET API podporuje vytváření, úpravy nebo převod souborů SVG. Soubor DLL si můžete stáhnout jako ZIP z Oficiální soubory ke stažení a přidat jej do zdrojů svého projektu. Navíc jej můžete také nakonfigurovat pomocí NuGet Package Manager v Microsoft Visual Studio. Nainstaluje API z galerie NuGet spolu s dalšími závislostmi, pokud existují. Níže je uveden instalační příkaz NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Načíst soubor SVG programově pomocí C#

Při zahájení práce s existujícími obrázky SVG je prvním krokem, který musíme udělat, je načíst vstupní soubor. Soubor SVG můžete načíst programově ze souboru i z webu. Níže uvedené kroky ukazují, jak načíst soubor SVG:

 1. Zadejte cestu k souboru pro vstup SVG
 2. NEBO zadejte adresu URL pro načtení obrázku SVG
 3. Načtěte dokument SVG ze souboru nebo adresy URL

Následující fragment kódu ukazuje, jak programově načíst soubor SVG pomocí C#:

// Zadejte cestu k souboru pro vstup SVG
string document = Path.Combine(dataDir, "QBezier.svg");

// NEBO zadejte adresu URL pro načtení obrázku SVG
var documentUrl = new Url("https://docs.aspose.com/svg/net/drawing-basics/svg-path-data/owl.svg");

// Načtěte dokument SVG ze souboru nebo adresy URL
var document = new SVGDocument(document)

Zde je však důležité poznamenat, že rozhraní API může vyvolat výjimku DOME, pokud není zdroj nalezen na zadané adrese URL.

Uložit soubor SVG programově v C#

Již jsme se naučili, jak načíst soubor SVG. Podobně můžete uložit soubor SVG do souboru nebo URL. Následující kroky vysvětlují, jak uložit soubory SVG ve vašich aplikacích založených na .NET:

 1. Nastavte úplnou (úplnou) cestu pro uložení dokumentu SVG
 2. Uložte SVG do souboru
 3. Nebo uložit SVG na adresu URL

Přetížená metoda Save(Url) Uloží dokument do místního souboru určeného adresou URL. Následující fragment kódu ukazuje, jak uložit soubor SVG pomocí C#:

// Nastavte úplnou (úplnou) cestu pro uložení dokumentu SVG
var url = new Url(Path.Combine(OutputDir, "Lineto_out.svg"), Directory.GetCurrentDirectory());

// Uložte SVG do souboru
document.Save(documentPath);

// NEBO Uložte SVG na adresu URL
document.Save(url);

Sloučit obrázky SVG programově s C#

Můžete sloučit různé soubory SVG do PDF, XPS, JPG, TIFF a dalších formátů souborů. Chcete-li sloučit různé obrázky SVG, musíte provést následující kroky:

 1. Načtěte více vstupních souborů SVG
 2. Inicializujte instanci SvgRenderer
 3. Sloučte všechny soubory SVG do požadovaného výstupního formátu

Níže uvedený kód je příkladem toho, jak programově sloučit soubory SVG pomocí C#:

// Inicializujte dokumenty SVG ze souborů, abyste je mohli později sloučit
using (var document1 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "owl.svg")))
using (var document2 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "conclusion.svg")))
using (var document3 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "Lineto.svg")))
{
  // Vytvořte instanci SvgRenderer
  using (var renderer = new SvgRenderer())
  {
    // Vytvořte instanci PdfDevice
    using (var device = new PdfDevice(Path.Combine(OutputDir, "result.pdf")))
    {
      // Sloučit všechny dokumenty SVG do PDF
      renderer.Render(device, document1, document2, document3);
    }
  }
}

Závěr

V tomto článku jsme prozkoumali, jak načíst a uložit soubory SVG do souboru nebo adresy URL podle vašich požadavků. Navíc jsme prozkoumali, jak sloučit různé soubory SVG do PDF, XPS, PNG, JPG atd. Nicméně příklad a úryvek kódu, který jsme zde zvažovali, souvisí se sloučením souborů SVG do dokumentu PDF. Rozhraní API můžete dále prozkoumat, když si prohlédnete Příkladový projekt a také Dokumentaci k produktu. V případě jakéhokoli dotazu se na nás můžete kdykoli obrátit na Free Support Forums. Těšíme se, že se s vámi spojíme!

Viz také