Sloučit Kombinovat SVG csharp

Obrázky SVG(Scalable Vector Graphics) se často používají k udržení kvality obrázků. V některých scénářích může být nutné sloučit nebo zkombinovat více obrazových souborů SVG. V tomto článku se dozvíte, jak sloučit obrázky SVG do souboru PDF nebo XPS. Další podrobnosti naleznete v následujících částech:

Kombinace nebo sloučení více obrazů SVG do jednoho souboru PDF nebo XPS – Instalace C# API

Aspose.SVG for .NET API je navrženo pro vytváření, manipulaci nebo převod souborů SVG do podporovaných formátů souborů. Rozhraní API můžete snadno použít stažením jeho referenčních souborů ze sekce Stahování nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Sloučit obrázky SVG do souboru PDF pomocí C#

Různé obrázky SVG můžete snadno sloučit do souboru PDF. Každý obrázek SVG bude vykreslen na samostatné stránce souboru PDF. Chcete-li sloučit soubory SVG do souboru PDF, musíte provést následující kroky:

 1. Inicializujte dokumenty SVG ze souborů pro sloučení obrázků.
 2. Vytvořte instanci třídy SvgRenderer.
 3. Pomocí objektu PdfRenderingOptions zadejte různé vlastnosti.
 4. Vytvořte instanci třídy PdfDevice.
 5. Sloučte obrazové soubory SVG do dokumentu PDF.

Následující kód ukazuje, jak sloučit nebo kombinovat obrázky SVG do dokumentu PDF s C#:

// Inicializujte dokumenty SVG ze souborů, abyste je mohli později sloučit
SVGDocument document1 = new SVGDocument(dataDir + "owl.svg");
SVGDocument document2 = new SVGDocument(dataDir + "conclusion.svg");
SVGDocument document3 = new SVGDocument(dataDir + "Lineto.svg");

// Vytvořte instanci SvgRenderer
Rendering.SvgRenderer renderer = new Rendering.SvgRenderer();

// Zadejte možnosti PdfRenderingOptions
var options = new PdfRenderingOptions()
{
  // Nastavte vlastnosti Vzhled stránky
  PageSetup =
  {
    Sizing = SizingType.FitContent
  }
};

// Vytvořte instanci PdfDevice
PdfDevice device = new PdfDevice(options, dataDir + "Merged_PDF.pdf");

// Sloučit nebo kombinovat všechny dokumenty SVG do souboru PDF.
renderer.Render(device, document1, document2, document3);

Kombinujte obrázky SVG do souboru XPS pomocí C#

Obrázky SVG můžete sloučit do souboru XPS pomocí následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní obrázky SVG ke sloučení.
 2. Inicializujte objekt třídy SvgRenderer.
 3. Vytvořte instanci třídy XPSRenderingOptions.
 4. Zadejte velikost výstupní stránky XPS, okraje atd.
 5. Vytvořte instanci typu XpsDevice.
 6. Sloučit nebo kombinovat všechny dokumenty SVG do souboru XPS.

Níže uvedená ukázka kódu vysvětluje, jak sloučit nebo kombinovat obrázky SVG do souboru XPS v C#:

// Inicializujte dokumenty SVG ze souborů, abyste je mohli později sloučit
SVGDocument document1 = new SVGDocument(dataDir + "owl.svg");
SVGDocument document2 = new SVGDocument(dataDir + "conclusion.svg");
SVGDocument document3 = new SVGDocument(dataDir + "Lineto.svg");

// Vytvořte instanci SvgRenderer
SvgRenderer renderer = new SvgRenderer();

// Zadejte XPSRenderingOptions
var options = new XpsRenderingOptions()
{
  // Nastavte velikost stránky XPS, okraje atd.
  PageSetup =
  {
    AnyPage = new Page(new Size(500, 500))
  }
};

// Vytvořte instanci XpsDevice
Xps.XpsDevice device = new Xps.XpsDevice(options, dataDir + "Merged_XPS.xps");

// Sloučit nebo kombinovat všechny dokumenty SVG do souboru XPS.
renderer.Render(device, document1, document2, document3);

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci k vyhodnocení všech funkcí rozhraní API bez jakýchkoli omezení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak sloučit více obrazových souborů SVG do souboru PDF nebo XPS s vysoce věrnými výsledky. Oba případy použití jsou diskutovány spolu s ukázkami kódu, abyste si tyto funkce rozhraní API mohli rychle vyzkoušet. Kromě toho můžete prozkoumat API Dokumentace a vyzkoušet další funkce API. V případě jakýchkoliv obav nás neváhejte kontaktovat na Free Support Forum.

Viz také