Čeština

Číst e-maily přes IMAP v Python

V různých případech se k e-mailovým serverům přistupuje z aplikací Python za účelem čtení e-mailů nebo implementace e-mailových klientů. Pro načítání e-mailů z e-mailového serveru se běžně používá protokol IMAP (Internet Message Access Protocol). V tomto článku vám ukážeme, jak číst e-maily ze serveru pomocí IMAP v Python. Tento článek se bude výslovně zabývat tím, jak se připojit k e-mailovému serveru, přistupovat k požadované složce a číst e-maily.
prosince 17, 2021 · 4 min · Usman Aziz