Čeština

Přidat nebo odebrat anotace v souborech PDF pomocí C#

Anotace PDF jsou další objekty, které se používají k označení obsahu v souborech PDF. Protože soubory PDF nelze snadno upravovat, používají se anotace k přidávání poznámek k obsahu pomocí komentářů, vyskakovacích oken a různých dalších grafických objektů. V tomto článku se dozvíte, jak programově pracovat s anotacemi v dokumentech PDF. Konkrétně se tento článek bude zabývat tím, jak přidat a odebrat anotace v souborech PDF pomocí C#.
ledna 4, 2021 · 3 min · Usman Aziz