Čeština

Přidat nebo odebrat anotace v souborech PDF pomocí Java

K propracování obsahu se používají anotace v souborech PDF. Anotace může být poznámka, vyskakovací okno nebo grafický objekt, jako je šipka, čára atd. Vzhledem k tomu, že soubory PDF nelze upravovat, umožňují vám anotace poskytnout další informace. V tomto článku se dozvíte, jak programově pracovat s anotacemi v souborech PDF. Zejména se naučíte, jak přidat nebo odebrat anotace v souborech PDF pomocí Java.
března 26, 2021 · 3 min · Usman Aziz