Čeština

Přidejte odkazy na poznámky pod čarou a referenční objekty rolí do XBRL pomocí C#

Můžete snadno vytvořit dokument instance XBRL programově a přidat objekty nebo prvky, jako je odkaz na poznámku pod čarou, odkaz na roli, odkaz na roli oblouku atd. V tomto článku se dozvíte, jak přidat odkazy na poznámky pod čarou a objekty odkazu na role do XBRL pomocí C#.
května 22, 2022 · 5 min · Muzammil Khan