Čeština

Přidat nebo odebrat automatický filtr v souborech Excel pomocí C++

Filtrování informací v excelových tabulkách je důležitou funkcí. Umožňuje skrýt nepodstatná data a zobrazit pouze data splňující určitá kritéria. Mohou existovat scénáře, kdy se filtrování dat může ukázat jako užitečné. Organizace může například chtít z přehledu prodeje odfiltrovat produkty s nízkým výkonem, aby mohla analyzovat a zlepšit své prodejní strategie. V tomto článku se dozvíte, jak přidat nebo odebrat Automatický filtr v souborech Excel pomocí C++.
května 19, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad