Čeština

Přidat nebo odebrat automatický filtr v souboru Excel (XLSX/XLS) pomocí C#

Formáty souborů XLSX a XLS se často používají k manipulaci s obrovskými daty. Podobně se automatické filtry používají k uspořádání dat v souborech aplikace Excel. Pomocí Aspose.Cells for .NET API můžete snadno přidávat nebo odebírat datové filtry v souborech aplikace Excel. Filtry lze použít ke kvantifikaci některých dat a extrahovat nějaké smysluplné informace. Organizace chce například filtrovat měsíce s nízkým prodejem, aby mohla navrhnout a zlepšit své strategie.
září 16, 2020 · 6 min · Farhan Raza