Čeština

Vytvářejte soubory MS Project pomocí C++ – přidejte do projektů úkoly, zdroje nebo kalendáře

MS Project je široce používaný software pro řízení projektů, který pomáhá manažerům efektivně řídit jejich projekty. Pomáhá vytvářet úkoly, přidávat zdroje, přidělovat úkoly zdrojům, sledovat průběh a řídit operace související s rozpočtem. V tomto článku se dozvíte, jak vložit aktivity projektového řízení do vašich aplikací bez MS Project. Pomocí ukázek kódu se naučíte vytvářet soubory MS Project (.mpp), přidávat úkoly, zdroje a kalendáře programově pomocí C++. Dále bude ukázáno přiřazení úkolů ke zdrojům v projektu.
září 8, 2020 · 5 min · Usman Aziz