Čeština

Přidávání komentářů do pracovních listů aplikace Excel pomocí C#

Komentáře v listech aplikace Excel se používají k přidání dalších informací nebo k vysvětlení vzorce. Tyto komentáře lze také formátovat definováním velikosti písma, výšky, šířky atd. V tomto článku se dozvíte, jak přidat komentáře do listů aplikace Excel pomocí C#. Dále článek také ukáže, jak programově použít formátování a přidat obrázky do komentářů.
července 12, 2021 · 4 min · Usman Aziz