Čeština

Přidejte komentáře do pracovních listů aplikace Excel pomocí Python

MS Excel podporuje přidávání komentářů do buněk v listech pro poskytnutí dalších informací. V různých případech se k vysvětlení vzorce používají komentáře. Navíc MS Excel umožňuje definovat velikost písma, výšku, šířku atd. komentářů. V tomto článku se dozvíte, jak přidávat komentáře do listů Excelu programově pomocí Python.
června 15, 2021 · 3 min · Usman Aziz