Čeština

Přidejte komentáře do souborů Excel v Javě

Komentáře se používají k přidání dalších informací nebo k vysvětlení vzorce v listu aplikace Excel. MS Excel také umožňuje nastavit velikost písma, výšku, šířku atd. komentářů. V tomto článku se dozvíte, jak přidávat komentáře do listů Excelu programově pomocí Java. Kromě toho se článek bude také zabývat tím, jak formátovat komentáře.
května 18, 2021 · 3 min · Usman Aziz