Čeština

Přidejte digitální podpis do PowerPointu v C#

Digitální podpis je šifrovaný elektronický podpis používaný k ověření pravosti a integrity digitálních dokumentů. Když dokument podepisujete digitálně, podpis bude sloužit jako potvrzení, že dokument pochází od vás a od doby, kdy jste jej podepsali, nebyl změněn. V tomto článku se dozvíte, jak přidat digitální podpis do PowerPointu v C#.
září 12, 2022 · 3 min · Seriki Emmanuel