Čeština

Vytvářejte diagramy MS Visio v aplikacích Node.js

Aspose.Diagram for Java je rozhraní Java API s bohatými funkcemi pro programovou manipulaci s diagramy aplikace Visio bez nutnosti aplikace Microsoft Visio. Rozhraní API podporuje práci s oblíbenými formáty Visio včetně VSD, VSDX, VDX, VSDM, VSSM a VSSX. Nedávno jsme využili možnosti Aspose.Diagram pro Javu a umožnili jsme implementovat automatizační funkce MS Visio v aplikacích Node.js. Tyto funkce umožňují vytvářet, manipulovat, převádět a zpracovávat diagramy MS Visio v rámci aplikace Node.
května 12, 2020 · 6 min · Usman Aziz