Čeština

Práce s tvary v prezentacích PowerPoint pomocí C++

Microsoft PowerPoint vám poskytuje možnost přidávat do prezentací tvary. Tvary mohou být užitečné ve scénářích, jako je zobrazení toku dat nebo zobrazení různých fází procesu. Můžete použít tvary, jako jsou elipsy, čáry, obdélníky atd., a spojovat je pomocí spojek. Můžete se ocitnout ve scénářích, kdy budete muset přidávat obrazce do snímků aplikace PowerPoint programově. Za tímto účelem vás tento článek naučí pracovat s tvary v prezentacích PowerPoint pomocí C++.
dubna 20, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad