Čeština

Přidejte soubory nebo složky do archivů ZIP v Python

Tento článek představuje některé zjednodušené způsoby komprimace souborů nebo složek a vytváření archivů ZIP v Python. Pojďme se do toho tedy ponořit.
září 1, 2023 · 6 min · Usman Aziz