Čeština

Přidejte přechody snímků do prezentací PowerPoint pomocí C++

Přechody snímků jsou efekty zobrazené při přechodu z jednoho snímku na druhý. Ty zlepšují vzhled a dojem z prezentace a činí je atraktivnějšími. Mohou nastat situace, kdy budete potřebovat přidat přechody snímků do souborů PowerPoint programově. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak přidat přechody do snímků aplikace PowerPoint pomocí C++.
října 14, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad