Čeština

Vkládání nebo odstraňování textových/obrázkových vodoznaků v souborech PDF pomocí C++

Vodoznak v dokumentu identifikuje stav dokumentu s texty, jako je důvěrný, koncept atd., a ztěžuje kopírování původního dokumentu. Vodoznaky mohou být obrázkové nebo textové a často se používají v dokumentech PDF. Možná budete muset přidat vodoznaky do dokumentů PDF v aplikacích C++. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak přidávat a odstraňovat textové a obrazové vodoznaky z dokumentů PDF pomocí C++.
června 2, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad