Čeština

Použití Aspose.Drawing ve funkcích Azure s C#

Funkce Azure jsou cloudové služby bez serveru založené na událostech. Aspose.Drawing for .NET API můžete použít ve funkcích Azure pro kreslení vektorové grafiky nebo textu podle vašich požadavků. Tento článek vysvětluje, jak rychle a snadno můžete nakonfigurovat rozhraní API pro použití ve funkcích Azure.
září 22, 2021 · 3 min · Farhan Raza