Čeština

Klonování snímků v prezentacích PowerPoint pomocí C++

Mohou nastat situace, kdy potřebujete vytvořit kopii snímku. Například potřebujete vytvořit nový snímek, který je podobný existujícímu snímku. V takových případech můžete snímek naklonovat ve stejné prezentaci nebo jiné prezentaci a upravit jej podle svých požadavků. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak klonovat snímky v rámci stejné prezentace PowerPoint nebo do jiné prezentace PowerPoint pomocí C++.
července 9, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad