Čeština

Klonování snímků v prezentacích PowerPoint pomocí Java

V různých případech může být nutné vytvořit kopie nebo klony snímků v prezentacích PowerPoint. Proces klonování vytvoří kopii snímku bez narušení původního snímku. Kromě toho lze z klonu snímku vytvořit stejnou prezentaci nebo jinou prezentaci. V tomto článku se dozvíte, jak automatizovat klonování snímků v prezentacích PowerPoint. Konkrétně se tento článek bude zabývat tím, jak klonovat snímky v rámci stejné nebo jiné prezentace PowerPoint pomocí Java.
srpna 8, 2021 · 5 min · Usman Aziz