Čeština

Klonování snímků v prezentacích PowerPoint pomocí C#

V určitých případech může být nutné klonovat snímky v prezentacích PowerPoint. Proces klonování vytvoří kopii snímku v rámci nebo v jiné prezentaci, aniž by se změnil původní snímek. V tomto článku se dozvíte, jak automatizovat klonování snímků v prezentacích PowerPoint. Konkrétně se tento článek bude zabývat tím, jak klonovat snímky v rámci prezentace PowerPoint nebo z jedné prezentace do druhé pomocí C#.
září 7, 2021 · 4 min · Usman Aziz