Čeština

Vytvořte tabulku v dokumentech Word pomocí Python

Tabulky se běžně používají v dokumentech aplikace Word k uspořádání informací do struktury podobné mřížce. Umožňují shrnout informace ve formě řádků a sloupců. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit tabulku v dokumentech Wordu programově pomocí Python. Kromě toho se článek bude zabývat tím, jak vytvořit vnořené tabulky nebo klonovat existující tabulku v dokumentech aplikace Word.
listopadu 22, 2021 · 5 min · Usman Aziz