Čeština

Připojení k serverům POP3 pomocí C#

Post Office Protocol (POP3) je e-mailový protokol, který se používá k načítání e-mailů z poštovních serverů. Při implementaci e-mailových klientů a práci se servery POP3 budete muset nejprve vytvořit připojení pro přístup k poštovní schránce. Chcete-li toho dosáhnout, v tomto článku se dozvíte, jak se připojit k serverům POP3 pomocí C# z vašich aplikací .NET.
března 19, 2021 · 4 min · Usman Aziz