Čeština

Převeďte CAD DWG a DXF do PDF pomocí C#

AutoCAD používají designéři k vytváření různých typů návrhů budov, mostů, automobilů, čipů atd. v celé řadě průmyslových odvětví. Formáty AutoCADu (DWG, DXF atd.) však lze prohlížet pouze ve speciálním softwaru nebo online prohlížeči AutoCAD. Pro usnadnění práce lze výkresy AutoCADu převést na soubory PDF, které lze prohlížet kdekoli bez jakékoli závislosti. V tomto článku se dozvíte, jak převést výkresy AutoCAD DWG/DXF do PDF programově pomocí C#.
září 2, 2020 · 5 min · Usman Aziz