Čeština

Převést GDB na CSV v C#

Soubor GDB může obsahovat trasy, trasy, trasové body a další relevantní informace. V některých scénářích můžete chtít přenést taková data do zařízení GPS nebo je přenést do jiné aplikace GIS. Převod souboru GDB do formátu CSV tedy může být užitečný v různých scénářích. V souladu s tím tento článek vysvětluje, jak převést soubor GDB na soubor CSV oddělený čárkami programově v C#.
září 20, 2022 · 2 min · Farhan Raza