Čeština

Převeďte obrázky GIF na TIFF, PDF, PNG, JPG nebo BMP pomocí C#

Animovaný GIF(Graphics Interchange Format) obsahuje několik snímků v určitém pořadí v rámci jednoho souboru. Tyto snímky se zobrazují v sekvenci pro vytvoření animace. Mohou existovat různé případy použití, když potřebujete převést animované GIFy do jiných vícestránkových nebo rastrových obrazových formátů. Mezi vícestránkové formáty patří TIFF i PDF, zatímco rastrové obrázky mohou být PNG, JPG, BMP atd. V tomto článku vám ukážu, jak převést animované obrázky GIF na TIFF, PDF, PNG.
června 10, 2020 · 4 min · Usman Aziz