Čeština

Převeďte obrázek do souboru PDF s možností vyhledávání pomocí OCR pomocí C++

Obrázky a naskenované dokumenty mohou obsahovat textové informace, které možná budete muset dále zpracovat. K tomu se může ukázat jako užitečné provádění operací OCR na takových snímcích. Z takových obrázků můžete extrahovat text a uložit jej jako soubor PDF s možností vyhledávání. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak převést obrázky do souborů PDF s možností vyhledávání pomocí C++.
června 14, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad