Čeština

Převeďte XML na MPP nebo MPP na XML programově pomocí C#

Extensible Markup Language (XML je formát souboru, který ukládá informace pomocí značek. Může být použit pro ukládání nebo přenos dat. Mohou nastat situace, kdy je potřeba přenést data uložená v souboru MPP do nějaké aplikace, která akceptuje XML jako vstup formátu. Na druhou stranu můžete mít projektová data ve formátu XML, která možná budete chtít převést do formátu MPP. V takových případech můžete mezi sebou převést formáty MPP a XML podle svých potřeb. Za tímto účelem tento článek naučí vás, jak převádět soubory MPP do formátu XML a naopak programově pomocí C#.
srpna 25, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad