Čeština

Načtěte soubor PDF pro další úpravy a převod pomocí C#

V mnoha případech je při práci s dokumentem PDF nutné jej změnit: kopírovat, vkládat, přetahovat a pustit konkrétní obsah PDF, jako je text, obrázky, tabulky a diagramy. Pokud chcete pracovat s malými částmi dokumentu, je dobré provádět tyto možnosti ručně ve stejném souboru PDF. Co když ale chcete provádět možnosti úprav ve složitějších scénářích, jako je vytvoření digitálního podpisu, sloučení více dokumentů PDF nebo opětovné zpracování veškerého textu v souboru PDF?
června 29, 2020 · 5 min · Nazim Faour