Čeština

Převeďte PowerPoint do PDF pomocí C++

Mnoho organizací používá PowerPointové prezentace pro schůzky nebo jiné scénáře skupinových diskuzí. Mohou nastat situace, kdy potřebujete stejné informace sdílet s ostatními lidmi. V takových případech můžete zvolit formát PPTX nebo PDF. Pokud má být soubor použit pouze pro prezentace, je přijatelný formát souboru PPTX. Ale pokud má být soubor sdílen pro informační účely, pak je formát PDF lepší a uživatelsky přívětivější varianta. V tomto článku se dozvíte, jak převést PowerPoint snímky do formátu PDF pomocí C++.
března 3, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad