Čeština

Převeďte PSB na PDF, JPG nebo PSD programově pomocí C#

Soubory PSB mohou ukládat obrovské obrázky velkých rozměrů a velkých velikostí souborů. Soubor PSB můžete převést na dokument PDF, obrázek JPEG nebo soubor PSD programově pomocí C#. Tento článek vysvětlí, jak převést soubory PSB do různých formátů souborů.
července 16, 2021 · 3 min · Farhan Raza