Čeština

Převést STL na USDZ v C#

Soubory STL se používají v počítačově podporované výrobě, protože tyto soubory obsahují 3D geometrické informace. Zatímco soubor USDZ se často používá k vytváření scén založených na rozšířené realitě. V určitých případech použití může být nutné převést soubor STL do formátu USDZ. Tento článek popisuje, jak převést soubor STL na soubor USDZ programově v C#.
března 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza