Čeština

Převeďte GeoJson na TopoJson a naopak pomocí C#

GeoJSON se používá pro reprezentaci geografických prvků s jinými než prostorovými prvky. Zatímco TopoJSON je rozšíření GeoJSON, které využívá topologii. GeoJSON můžete převést na TopoJSON a také TopoJSON na GeoJSON podle vašich požadavků.
března 2, 2021 · 3 min · Farhan Raza