Čeština

Převést VSDM do PDF v Javě

VSDM jsou soubory diagramů aplikace Visio, které obsahují makra. Taková makra jsou obvykle vyvinuta ve Visual Basic for Applications, která mohou provádět různé akce, které se spouštějí při otevření souboru. V některých případech může být nutné převést soubor VSDM Visio na dokument PDF. K dosažení těchto požadavků tento článek popisuje, jak převést soubor diagramu VSDM na dokument PDF v Javě.
května 28, 2022 · 3 min · Farhan Raza