Čeština

Převeďte Word do HTML MHTML programově pomocí C++

Formát HTML je oblíbený, protože je podporován téměř ve všech počítačových prostředích. Konverze WORD do HTML nebo MHTML je užitečná ve scénářích, jako když potřebujete zobrazit takový soubor ve webové aplikaci pomocí C++. Aspose.Words for C++ API je nejlepší volbou kvůli svým funkcím a účinnosti. Své C++ aplikace můžete obohatit o schopnost převádět soubory Microsoft Word (DOC/DOCX) do formátu HTML nebo MHTML. Následuje nástin tohoto článku, kde podrobně prozkoumáme převod Wordu:
srpna 19, 2020 · 3 min · Farhan Raza