Čeština

Převést XBRL na HTML v C#

Jako vývojář .NET můžete snadno programově převádět soubory XBRL nebo finanční data ze souborů XML do webových stránek Excel a HTML. V tomto článku se dozvíte, jak převést XBRL do HTML pomocí C#.
dubna 29, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Převést XBRL na PDF v C#

Jako vývojář .NET můžete snadno převádět soubory XBRL nebo finanční data ze souborů XML do dokumentů PDF. V tomto článku se dozvíte, jak převést XBRL do PDF v C#.
března 20, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Převést XBRL na XLSX nebo iXBRL programově v C#

Soubory XBRL se používají pro účely obchodního výkaznictví, včetně rozvah, výkazů peněžních toků, účetních knih atd. Soubory XBRL můžete snadno převést na XLSX Excel Sheet a také iXBRL, což je vložený soubor XBRL. Tyto výstupní formáty jsou ideální pro prezentaci finančních informací jako strukturovaných, člověkem a strojově čitelných dat.
února 15, 2021 · 3 min · Farhan Raza