Čeština

Převeďte obrázky XPS, OXPS na JPG nebo PNG pomocí C++

Dokumenty XPS a OXPS jsou podobné souborům PDF a definují rozvržení, vzhled a informace o tisku dokumentu. Mohou nastat situace, kdy budete možná potřebovat převést dokumenty XPS a OXPS do obrazových formátů JPG a PNG. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak převést dokumenty XPS a OXPS do formátu JPG a PNG pomocí C++.
června 8, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad