Čeština

Kopírování řádků a sloupců v souborech aplikace Excel pomocí C++

Kopírování řádků a sloupců je běžným úkolem, který se provádí při práci se soubory aplikace Excel. Mohou nastat situace, kdy potřebujete zkopírovat řádky nebo sloupce v souborech aplikace Excel programově. Pro takové případy vás tento článek naučí, jak kopírovat řádky a sloupce v souborech aplikace Excel pomocí C++.
září 3, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad