Čeština

Kopírování nebo přesouvání excelových listů v C#

V některých případech může být nutné zkopírovat listy v sešitu aplikace Excel nebo z jednoho sešitu do druhého. Na druhou stranu je v různých scénářích také vyžadováno přesouvání listů za účelem změny jejich pozice v sešitu. Aby bylo možné výše uvedené úkoly provádět programově, tento článek ukazuje, jak kopírovat listy v sešitech aplikace Excel pomocí jazyka C#. Dále také popisuje, jak změnit pozici listu v sešitu aplikace Excel.
března 15, 2021 · 3 min · Usman Aziz