Čeština

Kopírování obsahu z dokumentu aplikace Word do jiného v C#

MS Word je populární a široce používaný textový editor pro vytváření dokumentů ve formátu RTF. Při práci s dokumenty aplikace Word může být nutné zkopírovat obsah z jednoho dokumentu do druhého. Kromě toho jsou v určitých případech vyžadovány také klony dokumentů aplikace Word. Chcete-li tyto operace provádět programově, tento článek popisuje, jak zkopírovat obsah z jednoho dokumentu aplikace Word do jiného v jazyce C#. Také se naučíte, jak programově vytvořit kopii dokumentu aplikace Word.
listopadu 1, 2021 · 3 min · Usman Aziz